1. Każdy oferowany przez nas mebel jest fabrycznie nowy.
 2. Do wszystkich zakupionych produktów dołączamy dowód zakupu z warunkami gwarancji oraz zasadami prawidłowego użytkowania.
 3. Zamówienie potwierdzone jest drogą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Po złożeniu zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.
 5. Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi od 7 – 21 dni liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
 6. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o zaistniałej sytuacji.
 7. Regulamin dostaw dostępny w zakładce DOSTAWA.
 8. Każdy wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony do pełnej jego wartości.
 9. Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 10. Nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przed potwierdzeniem odbioru, prosimy jednak o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera, upewniając się czy doszła w stanie nienaruszonym.
 11. Zgodnie z nową Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 roku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy nabycia towaru (mebla), ponosząc przy tym wszelkie koszty związane ze zwrotem. Zwrot nastąpi jedynie kwoty jaką klient zapłacił za towar.  W treści odsąpienia należy podać: – numer zamówienia, -dane zamawiającego, – nazwę zakupionego towaru, – skan karty gwarancyjnej.
 12. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia mebla należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopii należy przesłać listem poleconym lub e – mailem do naszej firmy:
  MEBLOMAR Wachowiak Marian
  Siedlec, ul. Leśna 3, 62 – 025 Kostrzyn
  e-mail: biuro@sklepmeblomar.pl
 13. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ
  na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 14. Jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego obejrzenia mebla.
 15. Prosimy o przemyślane zakupy, odpowiedni dobór koloru, biorąc pod uwagę, że KOLORY występujące na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 16. Kupujący składając zamówienie akceptuje jednocześnie powyższy regulamin.
 17. Wszystkie użyte przez nas nazwy produktów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 18. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

 

REKLAMACJE
Firma :
MEBLOMAR Wachowiak Marian
Siedlec, ul. Leśna 3, 62-025 Kostrzyn
NIP 786-108-32-73
REGON 630614065

Adres siedziby:

Siedlec, ul. Leśna 3, 62-025 Kostrzyn

Adres do reklamacji:

Siedlec, ul. Leśna 3, 62-025 Kostrzyn

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:

Kupujący składając Sprzedawcy reklamację dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@sklepmeblomar.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź listownie za pomocą poczty tradycyjnej.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytego mebla, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (za towar).
Aby odstąpić od umowy zawartej w SKLEPIE INTERNETOWYM MEBLOMAR, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:biuro@sklepmeblomar.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres ………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

MEBLOMAR Wachowiak Marian
Siedlec, ul. Leśna 3, 62-025 Kostrzyn
NIP 786-108-32-73
REGON 630614065

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zakupu  ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nr zamówienia ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wyłącznie wartość zakupionego towaru

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach SKLEPU INTERNETOWEGO MEBLOMAR nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD:

Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży towaru (mebli) bez wad.